top of page

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikoloji veya Ruh bilimi, davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini içeren Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikologlar, beyinin ortaya çıkan özelliklerini ve ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri anlamaya çalışırlar ve bu şekilde daha geniş nöro-bilimsel araştırmacı grubuna katılırlar. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen aynı zamanda doğa bilimleri olarak da kategorize edilebilir.

Özellikle beyin biyolojisi bilgisini oldukça kullanır ve geliştirir

  •  Evlilik/Çift Terapisi

  •  Cinsel Terapi

  •  Bilişsel Davranışsal Terapi

  • EMDR Testi

bottom of page