нашата мисия

______________________

Нашата мисия е да предоставяме качествени и икономически услуги, които да са етични, да спазват правата на пациента, да се грижат за безопасността на пациентите и служителите и да включват защитни и защитни здравни изследвания, както и терапевтични практики, независимо от религия, език, раса и пол.

нашата визия

______________________

Нашият приоритет да бъдем надеждни с ценностите, които даваме на хората, вярва в научния подход и непрекъснатото развитие, е ориентирана към целите и решителност към успеха

Основните цели на нашата болница, с която работим;
 

  • Удовлетвореност на пациента

  • Спазване правата на пациентите и техните близки

  • Обслужване при поискване

  • Бърза и навременна намеса в опита на пациента

  • Връзка, основана на открита комуникация и доверие

  • Уважавайте обществото и околната среда