Политика за информационна сигурност

Bilgi Güvenliği Politikası
  1. За да защитим информацията на нашите пациенти, нашата болнична система и интернет инфраструктура бяха поддържани на най-надеждно ниво и бяха взети необходимите предпазни мерки.


  2. Достъпът до здравна информация на нашите пациенти е ограничен за достъп от нашите служители, различни от лекаря.


  3. Нашата болница няма да споделя такава информация с трета страна, институция и организация, освен ако тя не е одобрена от пациенти или при законово задължение.


  4. Нашата болница може да разкрие тази информация само в рамките на необходимите правомощия и законови разпоредби.