top of page

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Bilgi Güvenliği Politikası
  1. По отношение на сигурността на информацията на нашите пациенти, системата и интернет инфраструктурата на нашата болница се поддържат на най-надеждно ниво и са взети необходимите предпазни мерки.
     

  2. Достъпът до здравната информация на нашите пациенти от нашия персонал, различен от лекаря, при когото са били прегледани, е ограничен.
     

  3. Нашата болница няма да споделя посочената информация с трета страна, институция или организация, освен ако не е по законово задължение или без съгласието на пациентите.
     

  4. Нашата болница може да разкрие тази информация само в рамките на необходимите правомощия и законови разпоредби.

bottom of page