оториноларингология

Ортопедия и травматология

Белодробна медицина

Физикална медицина и рехабилитация

Спешно отделение

Отдел за кръвопреливане

Гинекология и акушерство

Анестезиология и реанимация

кардиология

психиатрия

Хранене и диететика

Озон и мезотерапия

урология

Вътрешна медицина

неврология

радиология

Semeĭna meditsina

офтамология

Кожни поръчки (дерматология)

педиатрия

Обща хирургия

Биохимия и клинична биохимия