top of page

       Благодарим Ви за участието  в нашата  анкета  за обратна  връзка
            Моля ,споделете  вашите  мнения  с нас

Вашето цялостно удовлетворение
Полученото от лекарите ни медицинско обслужване, внимание и учтивост
Полученото от медицинският ни персонал обслужване, внимание и учтивост
Основното почистване в Болницата

Благодарим Ви за обратната връзка!

bottom of page