top of page

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Като частна болница Nefes Health, ние отдаваме голямо значение на сигурността на вашите лични данни. Проявяваме висока степен на чувствителност към поверителността на нашите пациенти и съхраняваме всички лични данни на нашите пациенти по най-добрия начин и с грижа. Със съзнанието за тази отговорност ние обработваме вашите лични данни в качеството си на администратор на данни в рамките на Закона за защита на личните данни № 6698 и съответното законодателство.

 

1.  Събиране, обработка и цели на обработката на лични данни

 

Вашите лични данни, обработвани от Private Bir Nefes Hospital, може да варират в зависимост от предоставяните здравни услуги. Събира се устно, писмено или по електронен път чрез кол център, уебсайт, онлайн услуги. Вашите лични данни със специално качество, особено вашите здравни данни и вашите лични данни с общо качество могат да бъдат обработвани от Частна болница Нефес;

 

Вашето име, фамилия, номер на лична карта, номер на паспорт, място и дата на раждане, семейно положение, пол, номер на протокол, специфичен за нашата болница; вашите финансови данни като адрес, телефонен номер, имейл адрес, информация за плащане и фактуриране; вашия кол център и записи на телефонни разговори; Вашите общи и частни лични здравни данни, получени по време на извършването на всички услуги по медицинска диагностика, прегледи, лечение и грижи; вашите лични данни за здравно осигуряване и данни на социалноосигурителната институция, вашите здравни данни и данни за самоличност, които изпращате чрез нашите уебсайтове.

 

 

Споделяне на исканата информация с Министерство на здравеопазването и други публични институции и организации в съответствие с приложимото законодателство; за да можем да отговорим на всички ваши въпроси и оплаквания относно нашите здравни услуги; анализираме вашето използване на здравни услуги и съхраняваме вашите здравни данни, за да развиваме и подобряваме здравните услуги, които ви предоставяме; Може да се обработва за целите на извършване на медицинска диагностика, лечение и грижи, повишаване на удовлетвореността на пациентите, изследвания и подобни цели, включително измерване на удовлетвореността на пациентите.

 

Освен това вашите лични данни, споменати по-горе, могат да бъдат обработвани в рамките на Основния закон за здравните услуги № 3359, Указ-закон № 663 относно организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и неговите филиали, Наредба за частните болници, Наредба относно обработката и поверителността на личните здравни данни и разпоредбите на Министерството на здравеопазването и друго законодателство и могат да се съхраняват както в цифрова, така и във физическа среда, като бъдат прехвърлени във физическите архиви и информационните системи на частна болница Nefes и/или нашата доставчици.

 

 

2.  Прехвърляне на лични данни

 

Вашите лични данни, в обхвата на закона и друго законодателство и за целите, посочени по-горе, Министерството на здравеопазването, неговите подразделения и центрове по семейна медицина, частни застрахователни компании (здравни, пенсионни и животозастрахователни и други подобни), социално осигуряване Институция, Главна дирекция по сигурността и други правоприлагащи агенции, Главна дирекция по населението, Асоциация на турските фармацевти, съдилища, лаборатории в страната или чужбина, с които си сътрудничим за медицинска диагностика, медицински центрове и трети страни, предоставящи здравни услуги, здравното заведение за към която пациентът е насочен или самият пациент кандидатства, ваши упълномощени представители, институцията, с която сте и/или работите, адвокати, данъчни консултанти и одитори, регулаторни и надзорни институции и официални органи, местни или чуждестранни системи и/или компании в рамките на група от компании, с които нашата болница е свързана, доставчици, от чиито услуги се възползваме или с които си сътрудничим. Нашите данни може да се споделят с нашите доставчици на услуги за поддръжка и бизнес партньори.  

 

3.  Метод и правна причина за събиране на лични данни

 

Вашите лични данни се събират във всички видове устни, писмени или електронни медии за горепосочените цели и за целите на предоставяне на здравни услуги в определената правна рамка.

 

4.  Вашите права относно защитата на личните данни

 

По отношение на обработваните от Вас лични данни, в съответствие със законодателството; научаване дали се обработват лични данни, искане на информация, достъп и искане на лични здравни данни, научаване на целта на обработване на личните данни и дали те се използват в съответствие с целта им, познаване на третите страни, на които се прехвърлят личните данни, непълно или неправилно обработване на лични данни Имате право да поискате коригиране, изтриване или унищожаване на лични данни.

 

 

5.  Сигурност на данните

 

Вашите лични данни са внимателно защитени срещу възможни рискове в съответствие с мерките за сигурност и технологичните възможности, предприети от нашата болница.

bottom of page