Йорк-истински тест за алергия

акупунктура

ендоскопия

Кардиологични тестове

(EKO и EFOR)

Отдел за нарушения на съня

Клинична лаборатория

Операционна

бронхоскопия

Kolonoskoколоноскопияpi

Лапароскопска жлъчка

Коронарна интензивна терапия

Линейка

Център за проверка

мамография

аудиометрия

Интензивни грижи

Стая за доставки

4D USG доплеров ултразвук

томография

Тест за респираторна функция

ЕЕГ - ЕМГ