top of page

Йорк-истински тест за алергия

акупунктура

ендоскопия

Кардиологични тестове

(EKO и EFOR)

Отдел за нарушения на съня

Клинична лаборатория

Операционна

бронхоскопия

Kolonoskoколоноскопияpi

Лапароскопска жлъчка

Коронарна интензивна терапия

отворете г -н

Линейка

Център за проверка

мамография

аудиометрия

Интензивни грижи

отворете г -н

Стая за доставки

4D USG доплеров ултразвук

томография

Тест за респираторна функция

ЕЕГ - ЕМГ

bottom of page