Нашият здравен принцип: Диагностика и лечение, основано на доказателства.