top of page

NÖROLOJİ

Beyin, omurilik ve buradan çıkan sinirlerin patolojisini izleyen bilim dalıdır. Nöroloji son 10 yılda sağlanan teknolojik gelişmelerle sınırlı bir dal olmaktan çıkmıştır. Sıklıkla başvurduğumuz kranial tomografi, 0,3 tesla Açık Manyetik Rezonans, ekokardiyografi ektsrakranial DOPPLER, EEG, EMG gibi tetkikler polikliniğimize başvuran hastalarımıza uygulanmakta, hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

BİR NEFES HASTANESİ nöroloji bölümünde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi, ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Baş ağrısı,baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, parkinson, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında mevcut bilimsel veriler ışığında ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmetleri verilmektedir.

 

Nörolojik laboratuvar hizmetleri

 

Elektroensefaklografi(EEG):

Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG tetkiki elektrofizloloji(eeg) laboratuarlarımızda yapılmaktadır.

Elektronömiyografi(EMG): 

El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG tetkiki elektrofizyoloji(EMG) laboratuarlarımızda yapılabilmektedir.

Uyku laboratuarı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Nörolojinin ilgi alanları

 •  Serebrovasküler hastalıklar.

 •  Beyin kanamaları

 •  Alzheimer.

 •  ALS(motor-nöron hastalığı)

 •  Parkinson hastalığı

 •  Esansiyel tremor

 •  Epilepsi( sara hastalığı)

 •  Multipl Skleroz

 •  Nöropatiler

 •  Kas hastalıkları

 •  Myastenia graviz

 •  Baş ağrıları

 •  Bel ağrıları

 •  Boyun ağrıları

 •  Uyku bozuklukları

 •  Baş dönmeleri

 •  Bayılma

 •  Bilinç bozuklukları

bottom of page