сърдечна проверка

Биохимични тестове

 • Поток (глюкоза)

 • HbA1c

 • Т. Холестерол

 • триглицериди

 • HDL холестерол

 • LDL холестерол

 • урея

 • креатинин

 • Пълна кръвна картина (хемограма)

 • HS-CRP

 • LDH

 • SGOT

 • SPGT

 • Безплатен T4

 • TSH

Кардиологични и рентгенологични изследвания

 • Стрес тест

 • ЕКГ

 • Рентгенография на белите дробове (съобщава)

 • ECHO