top of page
Başlıksız-1g.png

Нашата цел е да създадем структура за управление на качеството, като дефинираме ролите и отговорностите на всички служители, от висшия мениджмънт до служителите на отдела, в проучванията за подобряване на качеството и да гарантираме непрекъснато подобряване на качеството на предоставяните услуги чрез планиране, изпълнение и координиране на проучвания за подобряване на качеството в рамките на регламенти и стандарти.
За целта се изпълняват следните дейности;

 1. Координиране на заседанията на комисиите и наблюдение на работата им

 2. Планиране, прилагане и усъвършенстване на самооценките

 3. Определяне и проследяване на индикатори и цели

 4. Оценка на удовлетвореността на пациентите и предложения за мнение

 5. Оценка на удовлетвореността на служителите и предложения за мнения

 6. Идентифициране на опасностите и оценка на рисковете

 7. Управление на процесите на документация, свързани с дейностите по качеството

 8. Система за докладване на нежелани събития

 9. образование

 10. Определяне на дейностите за подобряване

 11. Лечебни методи

 12. Сътрудничество със служителите по качеството на отдела

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО & НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ
bottom of page