Рационална политика по отношение на наркотиците

  1. Да се използва подходящото лекарство според клиничните находки и индивидуалните характеристики на хората.

  2. Използване на лекарствата в съответствие с клиничните нужди, в необходимата доза и на подходящи интервали.

  3. Да измерваме информацията за рационалната употреба на наркотици и да планираме обучение според резултатите, получени чрез провеждане на въпросник за рационалната медицина в нашата болница, до лекари, медицински сестри и пациенти.

  4. Осигурява се и се консумира най-подходящото съхранение на лекарствата, използвани в нашата болница.

  5. При пациенти, свързани с рационална употреба на наркотици; непрекъснато осигуряване на повишаване на осведомеността.

  6. Обучение на болнични за рационална употреба на наркотици.

  7. Съзнателна и усърдна работа на целия здравен персонал в дейностите по рационална употреба на наркотици

  8. За публикуване на рационален слайд за обучение на наркотици по телевизията в чакалнята на нашата болница