top of page

РАЦИОНАЛНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

 1. Да се използва подходящо лекарство според клиничната находка и индивидуалните особености на хората.
   

 2. Да се използват лекарства в съответствие с клиничните изисквания, в необходимата доза, на подходящи интервали.
   

 3. Да измерваме информацията за рационалната употреба на лекарства чрез провеждане на въпросник за рационалната медицина на нашите лекари, медицински сестри и пациенти в нашата болница и да планираме обучение според резултатите.
   

 4. Консумация на използваните в нашата болница лекарства чрез осигуряване на най-подходящото съхранение.
   

 5. При пациенти с рационално използване на лекарства; Непрекъснато осигуряване на мерки за повишаване на осведомеността.
   

 6. Осигуряване на обучение на стационарни пациенти за рационална употреба на лекарства.
   

 7. Съзнателна и усърдна работа на целия здравен персонал в дейности, свързани с рационалната употреба на лекарства
   

 8. Публикуване на обучителен слайд с рационална информация за лекарствата по телевизията в чакалнята на нашата болница

bottom of page