top of page

МЪЖКА ПРОВЕРКА (под 40 години)

 • Поток (глюкоза)

 • HbA1c

 • Т. Холестерол

 • триглицериди

 • HDL холестерол

 • LDL холестерол

 • урея

 • Капацитет на свързване на желязо (UIBC)

 • Витамин В12

 • феритин

 • креатинин

 • Пълна кръвна картина (хемограма)

 • утаяване

 • SGOT

 • SGPT

 • желязо

 • Безплатен T4

 • TSH

 • Витамин D

 • Фекална окултна кръв (GGK)

 • Пикочна киселина

 • Безплатен PSA

 • T.PS да

 • Фолиева киселина

 • CEA

 • HBs Ag

 • Anti HBs

 • Anti HCV

 • Анти ХИВ (Combo Ag / Ab)

 • Пълен тест на урината (TIT)

Кардиологични и рентгенологични изследвания

 • Всички корема USG

 • ЕКГ

 • Рентгенография на белите дробове

bottom of page