top of page

RADYOLOJİ

Radyoloji bölümü yüksek teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahiptir. Radyoloji bölümü, hastaların tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

Radyoloji Uzmanları, röntgen, bilgisayarlı tomografi, mamografi, açık manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi gibi işlemleri yapmaktadır.

AÇIK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (AÇIK MRG)

Açık Manyetik rezonans görüntüleme (Açık MRG) tetkiki insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biridir. Zararlı radyasyon kullanmadan iç organlarınızın görüntülenmesini sağlar. Güçlü bir mıknatısla oluşturulan manyetik alanda radyo dalgalarını kullanır. Hastanemizde 0.35 Tesla gücünde Açık MR cihazı bulunmaktadır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir.


Açık MRG tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Açık MRG tetkikini en rahat bir biçimde geçirmeniz ve bu tetkikten sağlığınız için en fazla faydayı sağlayabilmemiz için burada belirtilenleri bütünüyle okumanız çok önemlidir. Lütfen zaman ayırıp burada belirtilen konuları inceleyiniz. Açık MRG tetkiki öncesinde aç veya susuz kalmanıza veya özel bir ilaç kullanmış olmanıza GEREK YOKTUR. Bununla birlikte, bazı MRG tetkikleri için hastaya önceden bir MRG kontrast ilacı reçete edilir; size de reçete edilmişse MRG KONTRAST İLACINI TETKİKE GELİRKEN YANINIZDA GETİRECEKSİNİZ. Bu ilaç MRG tetkiki SIRASINDA hastaya damardan verilecektir. Herhangi bir ilaca veya maddeye karşı bilinen bir allerjiniz varsa, bunu ilacın verilmesinden önce bildiriniz. Ancak biliniz ki, MRG kontrast ilaçları son derece güvenli ilaçlardır. MRG tetkikine gelirken eski MRG tetkik filmlerinizi, varsa tetkik bölgesiyle ilgili diğer filmlerinizi (röntgen veya tomografi filmleri yada ultrasonografi veya sintigrafi raporu) yanınızda getirmeniz çok önemlidir. Bu filmler ve raporlar tetkikinizin planlanmasını kolaylaştırır ve yeni tetkikinizle karşılaştırma olanağı sağlar. SİZDEN ALDIĞIMIZ FİLM VE RAPORLARI tetkik sonucunuzla birlikte GERİ VERECEĞİZ.

Açık MRG tetkik odasına girmeden önce bilmeniz ve yapmanız gerekenler

KALP PİLİ OLANLAR (yalnızca hasta değil, hasta yakınları, sağlık personeli ve diğer kişiler de dahil) KESİNLİKLE Açık MRG ODASINA GİREMEZLER. Ayrıca vücudunda NÖROSTİMÜLATÖR (sinirleri uyarıcı elektriksel düzenek), elektrikli İNFÜZYON POMPASI, MR ile uyumlu olmayan DAMAR FİLTRESİ veya SARGI (koil) bulunanlar da Açık MRG ODASINA GİREMEZLER.

Aşağıda belirtilen durumlarda da tetkiki yapacak sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

 • Geçmişte anevrizma cerrahisi geçirdiyseniz tetkikinizin yapılması mümkün olmayabilir. Ayrıca kalp kapakçığı takıldıysa veya koroner by-pass cerrahisi geçirdiyseniz bunu bildiriniz.

 •  Kulağınıza işitmeye yardımcı cihaz (kohlearimplant) takıldıysa bildiriniz.

 •  Vücudunuzda saçma, kurşun, iğne, metal parçası, şarapnel varsa mutlaka bildiriniz. Tetkikin yapılması sakıncalı olabilir.

 •  Vücudunuzda kalça, diz protezi, kemikte çivi, plaka gibi metaller varsa bunların bulunduğu bölgeye yönelik tetkikler yapılamayabilir. Bildiriniz.

 • Metal tozlarının bulunduğu bir ortamda çalışıyorsanız farkında olmadan vücudunuzun yüzeyinde (özellikle gözlerde( biriken metal tozları veya çapakları tetkikinizin yapılmasını engelleyebilir. Bu durumu da bildiriniz.

 

Açık MRG odasına girmeden önce şunları çıkarmış olmanız ve geride bırakmanız gerekmektedir

Kredi kartları, banka kartları, cep telefonları, saat, üzerinizde taşıdığınız büyük metaller (çıkabilen diş protezi, metal tokalı kemer, bozuk paralar, anahtarlık, silah, çakı gibi). Saç tokası ve küpelerinizi de çıkarınız. Tetkik odasında bir süre yatmanız gerekeceği için kravatınızı da çözmüş olmanızı öneririz. Göz çevrelerinde kullanılan bazı kozmetik maddeler görüntülerde bozulmalara yol açabildiğinden, baş bölgesine yönelik tetkik yapılacaksa bayanların göz çevresi makyajlarını silmiş olmaları gerekmektedir. Gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız varsa yada süt veriyorsanız MRG tetkikinin insan vücuduna bilinen herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Bununla birlikte, anne karnında gelişmekte olan bebeğe yönelik bir önlem olarak, GEBELERE GEBELİKLERİNİN İLK ÜÇ AYINDA MRG TETKİKİ YAPILMAMAKTADIR. 3. aydan sonra MRG tetkiki yapılabilir. Gebeyseniz veya süt veriyorsanız bu durumu tetkiki yapacak sağlık ekibine bildiriniz.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Bilgisayarlı tomografi, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Radyoloji ünitemizde 16 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ile vücudun herhangi bir alanından ayrıntılı kesitsel görüntüler alınabilmekte olup, travmatik lezyonlardan yumuşak doku hastalıklarına kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Ayrıca direkt grafilerle ve ultrason ile gösterilemeyen birçok patoloji BT ile teşhis edilebilmektedir. Beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral taraması yapılabilmektedir.

BT tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler :

Aşağıdaki durumlarda tetkiki yapacak olan sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir:

 •  Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde X-ışınları kullanılmaktadır. Bu nedenle gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız varsa

 •  Bazı tetkikler damar içine kontrast ilacı verilmesini gerektirmektedir. Bu tür ilaçlara, başka bir ilaca veya maddeye karşı allerji öykünüz varsa

 •  Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk varsa

 

Daha önceden yapılmış olan radyolojik tetkiklerinizi beraberinizde getirmeniz gerekmektedir (röntgen filmleri, ultrasonografi, BT ve manyetik rezonans görüntüleme filmleri gibi). Bu tetkikler yeni yapılacak olan tetkikin planlamasında yararlı olacağı gibi yapılacak karşılaştırmalar sizin hastalığınızın son durumu hakkında daha sağlıklı bir yorum yapılmasını da sağlayacaktır. Bu film ve raporları, BT tetkiki yapan görevliye veriniz. Bunlar tetkik sonucunuzla birlikte size geri verilecektir.

 

ULTRASONOGRAFİ (USG) VE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. Cihazlar en son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, omuz, obstetrik ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal USG, transvajinal USG ve intraoperatif USG verilen hizmetler arasındadır. Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Dopplerultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremitearteryal ve venöz sistem renkli Dopplerultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, skrotalDoppler, jinekolojik ve obstetrikDoppler, renal arter Doppler değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır.

 

USG tetkiki öncesinde bilmeniz gerekenler

Ultrasonografi (USG) tetkikleri içinde yalnızca “Abdominal USG” için tetkike en az 6 saatlik açlık sonrasında gelinmesi gerekmektedir. “Suprapubikpelvik USG” için ise mesanenin dolu olması yani idrara sıkışık olunması gerekmektedir. Tetkikin özelliğine göre ek hazırlık gerekiyorsa lütfen doktorunuzun uyarılarına uyunuz.

MAMOGRAFİ

Kontrol amaçlı mamografi, hiçbir şikayeti olmayan 38 ve üzeri yaştaki kadınlarda olası meme kanserini ve kanser öncüsü dokuları (mikrokalsifikasyon gibi) erken aşamada teşhis etmek için kullanılır. Tanı amaçlı mamografi, kitle bulunması ya da meme akıntısı gibi meme dokusu ile ilgili şikayeti olan kadınlar ile kontrol amaçlı mamografisinde normal olmayan oluşumlar bulunan kadınlar için uygulanan bir yöntemdir.

Mamografi öncesinde bilmeniz gerekenler:

 •  Mamografi tetkikine gelirken varsa eski mamografi filmlerinizi ve raporlarınızı ve meme ultrasonografi raporlarınızı getiriniz.

 •  Mamografi tetkikinizin yapılacağı gün deodorant kullanmayınız.

 •  Mamografide kullanılan x-ışınları gebeler ile halen gebe olma olasılığı bulunanlar için zararlıdır. Böyle bir durum varsa filminizin çekilmesinden önce sekreterleri ve radyoloji teknisyenlerini uyarınız.

bottom of page