KADIN HASTALIKLARI CHECK-UP

Биохимични тестове

 • креатинин

 • Пълна кръвна картина (хемограма)

 • утаяване

 • SGOT

 • SGPT

 • GGT

 • Витамин D

 • TSH

 • Поток (глюкоза)

 • HbA1c

 • Т. Холестерол

 • триглицериди

 • HDL холестерол

 • LDL холестерол

 • урея

 • HS-CRP

 • TSH

 • Пълен тест на урината (TIT)

 • Фекална окултна кръв (GGK)

Биохимични тестове

 • Гърдите USG

 • Тест за вагинален маз