top of page

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Astım, alerjik hastalıklar, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, zatürre, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akciğer kanseri, uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları, sigara bağımlılığına bağlı olarak gelişen hastalıklar gibi pek çok rahatsızlık ile ilgilenen bölüm hekimleri, multidisipliner yaklaşım ile çalışarak, tedavi düzenler.

 

Tanı ve tedavi için gerekli olduğunda, ileri radyolojik görüntüleme tetkikleri, laboratuvar testleri, solunum fonksiyon laboratuvarında yapılan zorlu vital kapasite testi, difüzyon testi gibi pek çok farklı teknik kullanılır.

 

Göğüs hastalıkları ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapan uzman hekimler, sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri hakkında da hastalarına yardımcı olur. Göğüs hastalıkları uzmanları, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, akciğer kanseri ve uykuda gelişen solunum problemleri gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım sergileyerek, hastalıkların tanı ve tedavisini yapar.

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde verilen hizmetler:

  •  Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisi

  •  Alerji testleri

  •  Solunum fonksiyon testi

  •  Uyku polikliniği

  •  Sigara bırakma polikliniği

  •  Bronkoskopi

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde; akciğer hastalıklarının (verem, zatürre vb.) teşhis ve tedavisi yerine getirilmekte, allerjik testler (astım, allerjik rinit, aşı tedavisi vb.) yapılabilmekte, solunum fonksiyon kapasitesi (spirometre) ölçülmekte, uyku polikliniği ile modern hayatın çeşitli sorunlarına sağlıklı çözümler üretilmektedir.

bottom of page